Vývoj systému CRM a helpdesk | Studio 9

Společnost STUDIO 9 realizuje Projekt VÝVOJ SYSTÉMU CRM A HELPDESK, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu 9 je vytvoření nového systému, který umožní lépe vyhledávat nové zákazníky, organizovat práci na projektech a zefektivnit komunikaci. V rámci projektu dojde k vývoji, implementaci a k uvedení nového produktu na trh.

Vývoj systému CRM a HelpDesk

V rámci projektu bude vytvořen sofistikovaný nástroj, který v jednom řešení umožní nejen evidovat nové zákazníky a zakázky, ale také sofistikovaně řídit požadavky zákazníků stávajících. Dostupné systémy, které existují na trhu, se zaměřují většinou pouze na jednu z uvedených činností a jejich komplexnost je vhodná spíše pro firmy větší velikosti. Jejich cena je také pro malé firmy nedostupná. S podobnými problémy se typicky potýkají malé firmy, kterým nově vyvinuté řešení pomůže ke zvýšení efektivity. Nové řešení by mělo mít následující základní funkce:

CRM

 • Dashboard s reporty
 • Databáze firem
 • Databáze kontaktů
 • Pipeline
 • Kalendář
 • Nabídky
 • Objednávky
 • Projekty
 • Úkoly
 • Diskuzní fórum
 • Propojení na fakturační SW

HelpDesk

 • Zadávání požadavků zákazníky
 • Vyřizování požadavků
 • Komentáře
 • To-do listy
 • Statistiky
 • Aktuality
 • Znalostní báze
 • Propojení na CRM

 • Analýza požadavků na vyvíjený systém
 • Příprava funkční a technické specifikace
 • Příprava wireframe
 • Kódování šablon
Datum ukončení etapy I: 31. 12. 2017

Výstupem Etapy I bude detailní funkční a technická specifikace včetně jednotlivých obrazovek pro prototyp.

Etapa II

 • Vývoj prototypu
 • Úvodní testování a zpětná vazba od pilotních zákazníků
 • Úprava specifikace s plánem funkcí pro první verzi
 • Kódování šablon
Datum ukončení etapy II: 30. 4. 2018

Výstupem Etapy II bude vytvoření pilotní verze systému, který bude nasazen vybraným zákazníkům k testování.

Etapa III

 • Vývoj betaverze
 • Testování a ladění
 • Příprava a uvedení první verze na trh
Datum ukončení etapy III: 30. 9. 2018

Výstupem Etapy III bude vytvoření ostré, plně funkční verzi systému. Současně bude připraven plán uvedení ostré verze na trh.

Etapa IV

 • Příprava a uvedení první verze na trh
 • Zpětná vazba od prvních komerčních zákazníků
 • Příprava funkční specifikace druhé verze
Datum ukončení etapy IV: 31. 3. 2019

Výstupem Etapy IV bude specifikace druhé verze, která vznikne na základě uživatelského užívání v ostrém provozu.

Etapa V

 • Vývoj druhé verze
 • Testování a ladění
 • Příprava uvedení druhé verze na trh
Datum ukončení etapy V: 31. 12. 2019

Výstupem Etapy IV bude druhá verze systému, která vznikne na základě uživatelského užívání v ostrém provozu.

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“ a je spolufinancován Evropskou unií.

Awwwards